Literatura dla absolwentów wykładów – symulacje


Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą zaprojektowane na tym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy uczestników naszych warsztatów i symulacji szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie wymienionych poniżej lektur w uzupełnieniu do treningu Mnemotechniczne Symulacje Szkoleniowe.
Informujemy przy tym, iż opublikowana baza zawiera opracowania wykraczające poza tradycyjną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie fabuły opracowaywanych przez Państwa symulacji.

 • Budowanie Zachowań Przywódczych w Nowoczesnej Firmie, Dawid Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Elwik
 • Programowanie w języku FORTRAN
 • Wykonawstwo budowlane
 • Encykl. Techn. Fundamenty techniki
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Programowanie w języku Fortan
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Maszynoznawstwo
 • Ochrona nóg
 • Klucz do maszyny cyfrowej czI
 • Wynalazczość pracownicza w dziedzinie BHP
 • Elementy obróbki skrawaniem
 • Analiza i ocena eksploatacji systemów komputerowych
 • Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach
 • Radiotechnika dla praktyków
 • Fizyczne Pzegląd elektrotechniki
 • Racjonalne gospodarowanie paliwami płynnymi w transporcie samochodowym
 • Mały Poradnik mechanika tom II
 • Klimatyzacja
 • Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni
 • Kwestionariusze osobowości w psychologii
 • Instrumenty prawne zarządzania
 • Słownik serbsko-chorwacko-polski t.II,IV-Z.
 • Drewno moje hobby
 • Prawo wynalazcze
 • Lokalizacja uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych
 • Vademecum kierowcy zatrzymywanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
 • PC i TY czyli jak zostać użytkownikiem komputera
 • Telewizja.Elementy ogólne.
 • ChiWriter 4.0
 • Ami Pro edycja polska
 • Automatyczne testowanie w mikroelektronice.Wyd.I 432str.,23cm.
 • Praktyka sprężystości Fizyka teoretyczna Wyd.III 227 str., 24 cm
 • Prawo w zmieniającym się społeczeństwie 528 str., 24 cm
 • English – wybór zwrotów angielskich z nauk ścisłych 375 str., 24 cm
 • Pomiary cieplne Cz.II Badania cieplne maszyn i urządzeń 348 str., 24 cm
 • Word do Windows edycja polska 358 str., 23 cm
 • Leksykon ślusarza Wyd.VIII 369 str., 21 cm
 • Gry w kursach – podstawy praktyczne
 • Tablice matematyczne,fizyczne,chemiczne i astronomiczne 191 str., 21 cm
 • Chemia dla szkół przemysłu spożywczego Wyd.I 456 str., 24 cm
 • DOS 6 Obejmuje DOS 6.2 Szybki łatwy sposób uczenia się Praktyczne przykłady na dyskietce 493s 24cm
 • Przewodnik inż.elektryka t.2 691s 21cm
 • Technologia tworzyw sztucznych 301s 24cm
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych Przewodnik kierowcy Wyd.5 484 str,20 cm
 • Obliczanie potrzeb własnych oraz ocena sprawności sieci elektroenergetycznych
 • Filozofia rządu demokratycznego 279 str, 20 cm
 • Prawo administracyjne 442 str, 24 cm
 • Państwo o orientacji społecznej Geneza- doświadczenia- perspektywy 183 str, 24 cm
 • Energetyka a ochrona środowiska Wyd.IV 484 str, 20 cm
 • Pracownia elektroniczna cz.2 układy elektroniczne 256 str, 24 cm
 • Rosyjsko-polski słownik tematyczny
 • Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm
 • Napęd i sterowanie pneumatyczne wyd 3 zmienione
 • Podstawy skrawania materiałów metalowych 381 str, 24 cm
 • Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym 95 str, 24 cm
 • Dyrektor zarządzający 394 str, 24 cm
 • HTML i Java Script + D-58 461 str, 24 cm
 • Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51 580s 23cm
 • Rozmówki polsko-rosyjskie 108 str, 15 cm
 • Konstrukcje stalowe z rur 383 str, 24 cm
 • Sieć komputerowa w firmie
 • Geodezja dla inżynierii środowiska 314s 24cm