Środki Unijne na warsztaty z zarządzania

Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Podkarpacki Fundusz Pomocowy” na cztery Szkolenia Prezentacyjne subwencję otrzymały następujące projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Analityków Finansowych w firmie Cersa
 • Program Szkoleniowy dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „www. okno na świat – eInclusion w Gminie Miasto Zakopane”
 • zoptymalizowana procedura recyklingu tworzyw sztucznych
 • sporządzenie nowoczesnego modelu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • sporządzenie procedury otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych
 • opracowanie i uruchomienie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania procesowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)
 • opracowanie i implementacja ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • sporządzenie koncepcji nowoczesnej procedury recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • sporządzenie ORAZ implementacja DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA
 • platforma dentystyczna usługi elektroniczne szansą na nowe standardy w branży
 • plan Star Wars
 • rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy rejestrów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem osystemowania YADDA
 • zintensyfikowanie działalności firmy AIC S.A. o nowe kategorie produktów.
 • technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji
 • implementacja modernizacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce RPMCOM.
 • wdrożenie harmonogramu rozwoju importu AKO S.A. z Bydgoszczy
 • wdrożenie systemu wspomagającego rozliczenia handlowe przy użyciu cyfrowych bonów towarowych
 • wdrożenie automatycznego modelu wymiany informacji między partnerami – Iglotech B2B platform
 • wdrożenie elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW
 • stworzenie internetowego procesu automatycznych rezerwacji usług
 • wypracowanie elektronicznego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • wypracowanie internetowego serwisu udostępniającego aplikację do wizualnego zarządzania zespołem

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie kierowników