Aktualności – egzamin – Kurs Instruktorski

Aktualności – zadania końcowe – Kurs InstruktorskiNiniejszym prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Biznesu:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a następnie zorganizowanie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Podstawowym projektem musi koniecznie zostać program warsztaty handlowe

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Efektywna obsługa trudnego i wymagającego klienta
 • Stres, problem i konflikty w pracy
 • Zarządzanie czasem i efektywne radzenie sobie ze stresem
 • Efektywna motywacja pracowników w praktyce. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES
 • ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB ABSTYNENTÓW „RAJ” W KIELCACH
 • FEDERACJA CAECILIANUM
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO ZIEMI ŚWIECKIEJ „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
 • WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE OKRĘGU ZIELONA GÓRA
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WSPIERAJĄCYCH PRZY WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
 • „FUNDACJA QINGLONG IMIENIA DANUTY KOHLBERGER-NOWICKIEJ”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE „DOBRA WOLA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NASZ OŚRODEK”
 • CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 • FUNDACJA POMOCY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM „JEDNI DRUGIM”
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • FUNDACJA ARTIS CAUSAE
 • STOWARZYSZENIE „ARTEO”