Środki Unijne na kursy menedżerskie


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Opolski Fundusz Edukacyjny” do trzeciego etapu dopuszczono następujące programy:

 • stworzenie internetowej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie zdalnej platformy tłumaczeń w modelu usługowym B2C – szkolenia menedżerskie
 • Certyfikowane Konferencje Dla Kierowników – treningi pracownicze
 • zbudowanie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformacyjnych – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie portalu z e-usługą umożliwiającą zabezpieczenie komputerów i telefonów komórkowych przed kradzieżą – warsztaty z konfliktów
 • stworzenie serwisu zdalnego stanowiącego platformę komunikacji między gabinetami kosmetycznymi i ich odbiorcami – szkolenia handlowe
 • zbudowanie usługi bezobsługowej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport – warsztaty sprzedażowe
 • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki notyfikacji substancji aktywnej oraz wdrożeniu nowych produktów, w których zostanie ona wykorzystana – szkolenia z asertywności
 • zwiększenie innowacyjności spółki InLand poprzez opracowanie aplikacji do zarzadzania dokumentami – treningi interpersonalne
 • ADAPTACJA procesU INFORMATYCZNEGO FIRMY W CELU URUCHOMIENIA MODELU DYSTRYBUCJI B2B – szkolenia z asertywności
 • B2B nową ścieżką dynamizacji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – treningi z kreatywności
 • Badania nad usuwaniem związków złowonnych w zakładach tłuszczowych z implementacjam – warsztaty zamkniete
 • Budowa innowacyjnej platformy społeczno-obywatelskiej w całości redagowanej przez jej użytkowników – treningi zamkniete
 • Budowa platformy wymiany rejestrów Oddzwoń pomiędzy procesem firmy Oddzwońpl a modelami Partnerów – treningi miekkie
 • Dokonanie zgłoszenie wynalazku przedsiębiorstwa M-3 Iwona Pacura – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja przedsiębiorstwa-implementacja innowacyjnej technologii wytwarzania produktów z tworzyw polimerowych – szkolenia z przywództwa
 • cyfrowa platforma nauki języków obcych – internetowa Szkoła Językowa – szkolenia firmowe