Zawiadomienie – weryfikacja – Szkolenie Dla Trenerów

Informacja – zadania końcowe – Kurs InstruktorskiZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Szkoła Instruktorów Biznesu:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym elementem pracy musi koniecznie zostać program szkolenia biznesowe

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU DODATKOWO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Budowanie długotrwałych relacji z klientem
 • Ms project – podstawy zarządzania projektami
 • Trening potencjału menedżerskiego: komunikacja w zespole, motywacja pracowników
 • Sesje kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W OSTRÓDZIE
 • FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SANUS”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY „PRZEBUDZENIE”
 • „TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GORZANOWA”
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIĘBIC „DUCATUS”
 • STOWARZYSZENIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO „FENIKS”
 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY W DĘBICY
 • „ROYAL RANGERS POLSKA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE „DOBRA WOLA”
 • FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
 • FUNDACJA „WAKACJE MARZEŃ”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY KOCZAŁA
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W LESZNIE
 • STOWARZYSZENIE ARTSFERA