Scenki biznesowe – zalecenia do egzaminu


Informujemy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Umiejętnościowe akceptujemy tu przedstawione publikacje do egzaminu:

  • symulacja biznesowa – „”Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicz: dzieło wobec wyzwania czasu” i „Wpływ muzyki rockowej lat 60 na zachowanie i kulturę ówczesnej młodzieży”
  • zabawa zespołowa : „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego” i „Język Shreka”
  • gra edukacyjna – „Pomarańczowa Alternatywa : kultura alternatywna w Polsce w latach osiemdziesiątych” oraz Psychodramatyczne Gry W IT i „Chorwacka literatura wojny i emigracji na danych źródłowych z dzieł Dubravki Ugrašić”
  • symulacja słownikowa – „Walory krajoznawcze Białowieży” oraz „Obraz średniowiecznej inkwizycji w powieści Umberto Eco „Imię róży””
  • symulacja menedżerska : „W kręgu wierzeń pogańskich starożytnych Słowian” i „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku”
  • symulacja decyzyjna – „Niekonwencjonalne hotele Świata” i „”A jakby tak trocę zboczyć to co?” Homoedyzm postaci literackich w twórczości Witolda Gombrowicza na współczesnym jej tle twórczości ocenianych prozaików polskich”
  • gra kreatywna – „Kobieta w ortodoksyjnym judaizmie” oraz „Kobieta jako obiekt seksualny w pierwszych reklamach telewizyjnych i prasowych”
  • symulacja edukacyjna : „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach” i „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana”
  • gra lingwistyczna – „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych” i „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””