Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem działania funduszowego nr OHA/65 6 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Panatlantyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Treningi w Rzeszowie
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa tytoniu
 • Produkcja klejów
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: oleśnicki oraz nidzicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KPBP-BICK” S.A., Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A., IRENE & MOPAR Auta na gaz, Usługi Asenizacyjne Kopańska Kazimiera, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , „R.O. 1991” , 4dewind Barbara Stojko, e-GLOBAL CONSULTING SERVICES Robert Koślicki, Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa s.c. I.Węgrzyn M.Jarosz, LEDOLUX , REDDOOR , WETTIN CONSULTING POLSKA , ATON-HT , Tiperera Magdalena Leszczyc-Zielonacka, Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.