Gry z zarządzania – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe akceptujemy następujące zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa menedżerska – „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” oraz „Aktorki Pedro Amodovara i ich filmowe oblicza w utworach reżysera”
  • zabawa językowa : „W syberyjskim piekle studium człowieka” oraz „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka”
  • symulacja słownikowa : „Postać Jadwigi Śląskiej w religijności i kulturze polskiej” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Internet a sukces w nauce”
  • gra biznesowa – „Kult Świętego Wojciech w Gnieźnie i jego związki ze współczesną turystyką kulturową” oraz „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu”
  • gra biznesowa : „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej” i „Prawosławie na Dalekim Wschodzie”
  • zabawa słownikowa – „Duszpasterstwo Wojska Polskiego” oraz „Rozwój sztuki filmowej w „złotej erze” filmu niemieckiego na przykladzie filmu Roberta Wiene „Gabinet doktora Caligari” ”
  • zabawa lingwistyczna – „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011” i „Typy mężczyzny w romantyzmie na podstawie Draculi Brama Stokera”
  • zabawa językowa : „Czy w Polsce potrzebna jest instytucja prezydenta” i „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej”
  • zabawa komunikacyjna : „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka” i „Literatura polska poza zasięgiem cenzury 1944-1990”