Granty Europejskie na treningi dla firm


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu europejskiego „Mazowiecki Program Pomocowy” do zaawansowanego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście programy:

 • wypracowanie elektronicznego środowiska wpierającego zarządzanie planami zgodnie z metodyką PRINCE2 – szkolenia z delegowania
 • stworzenie kompleksowej platformy do zarządzania i tworzenia prywatnych i rodzinnych stron elektronicznych z rozbudowanymi funkcjonalnościami – warsztaty firmowe
 • Konferencje Dla Szefów Sprzedaży – treningi menedżerskie
 • wypracowanie Platformy Obiegu Dokumentów Księgowych – warsztaty ze stresu
 • zbudowanie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio – wizualnymi dla dzieci – treningi ze stresu
 • zbudowanie profesjonalnej usługi internetowej – elektronicznej i technologicznej platformy (e-pasażu) wspierającej transakcje na rynku budowlanym – treningi interpersonalne
 • stworzenie zautomatyzowanego projektu B2B w zakresie obsługi umów serwisowych – szkolenia HR
 • wzrost konkurencyjności oraz zoptymalizowanie efektywności współpracujących przedsiębiorstw poprzez implementacja procesu B2B – CRM Nieruchomości – szkolenia z delegowania
 • wzmocnienie przychodów z tytułu importu w firmie 4Impression Agnieszka Dziurzańska – szkolenia z zarządzania czasem
 • „sporządzenie nowoczesnych metodyki leków oftalmicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” – szkolenia handlowe
 • Badania i rozwój nowoczesnych procesów pomiarowych w ochronie środowiska – szkolenia interpersonalne
 • Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska – szkolenia ze stresu
 • Budowa procesu Wsparcia Inwestycji „Przemysły Przyszłości” – warsztaty z komunikacji
 • Budowa platformy finansowej e-banking Finansowysupermarketpl – szkolenia sprzedażowe
 • Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych – treningi z zarządzania projektem
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja nowoczesnej procedury produkcji panelowych filtrów powietrza – szkolenia biznesowe
 • cyfrowa platforma Nauki Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – treningi sprzedażowe