Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla pracodawców, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie wykonuje zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za ten czas odpowiednie świadczenie. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a później taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w działania tego typu angażuje się też często Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających skontrolować wysokość ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu można będzie zainicjować odpowiednie działania zapobiegające, a także zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że ponad połowa wszystkich zwolnień jest rezultatem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres negatywnie się odbija na różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje narastające kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony może się stać powodem bardziej poważnych chorób. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą nawet, ile niepożądanych skutków dla nich może nieść stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.