Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Taka sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem dobrych pracowników.

Z całą pewnością tego typu sytuacja jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od paru lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Poza tym coraz większe znaczenie mają różne dodatki, jakimi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, opiekę medyczną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla całej rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie obserwuje się regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 ilość osób nie mających zatrudnienia może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Główną przyczyną takich problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew tezom wielu osób, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie wpływają zbyt mocno na wysokość bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a nadal mimo pojawienia się ogromnej ilości urządzeń i maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie niektórych profesji i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.