Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do określonej ilości dni będzie je płacił właściciel firmy, a potem obowiązek ten przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się także PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać będą mogli dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających zbadać ryzyko w firmach, które prowadzą. Tym sposobem można będzie zainicjować właściwe działania zapobiegające, a dodatkowo wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak pokazują statystyki, ten czynnik jest jednym z bardzo często występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich będzie rezultatem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje narastające kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a w ogóle nie leczony może się stać powodem poważniejszych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Rezultaty takiej sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa ilość wypadków i zwolnień chorobowych.