Pomoc pieniężna na warsztaty menedżerskie


Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Wielkopolski Program Infrastrukturalny” do przedostatniego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • wypracowanie internetowego środowiska wpierającego zarządzanie systemami zgodnie z metodyką PRINCE2 – treningi miekkie
 • wypracowanie elektronicznej, technologicznej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – warsztaty miekkie
 • Szkolenia HR w Poznaniu – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie platformy e-usługowej docelpl umożliwającej e-rezerwację usług – treningi negocjacyjne
 • stworzenie portalu z e-usługą umożliwiającą zabezpieczenie komputerów i telefonów komórkowych przed kradzieżą – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie serwisu elektronicznego internetowy poradnik wnętrzarski – treningi handlowe
 • zbudowanie wyszukiwarki biur architektonicznych interdyscyplinarnej z automatycznym modelem zapytań ofertowych – szkolenia z obslugi klienta
 • progres ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – treningi z zarządzania czasem
 • zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B łączącego i – szkolenia z komunikacji
 • 4VOD – koncepcja agregacji i transmisji materiałów telewizyjnych w sieciach IP – warsztaty menedżerskie
 • Autonomiczna inteligentna sieć telekomputerowa do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych – warsztaty z zarządzania projektem
 • Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z implementacjam – szkolenia HR
 • Budowa dostępnej on-line, otwartej wielobranżowej platformy B2B – warsztaty firmowe
 • Budowa platformy wielosystemowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji zdalnych – szkolenia zamkniete
 • Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów – treningi ze stresu
 • Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko – szkolenia sprzedażowe
 • elektroniczna koncepcja Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – treningi handlowe