Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr IJON/85 4 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Oświatowego

Porządek debata podczas warsztatu obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Rucianem
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów


 • Fundusz zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Obrona narodowa
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Włocławek oraz kaliski

  Upoważnieni beneficjenci to: „ELEKTROBUDOWA” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INTER-CASTOR” Sp. z o.o. , Delta PPHU Zbigniew Śliwa, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Eco-mobile, Regionalna Telewizja Kablowa S.j. L. Iwański i Wspólnicy , Stowarzyszenie TV-Kablowej „Łaska II” , CANT STOP GAMES , Flügger Sp. z o.o., jPALIO , NEWACCESS Kamil Nowotny , SAAS SOLUTIONS , Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha , ISCG sp. z o.o. sp. k, ODMET , Zakład Produkcyjno – Handlowy „KIC – PAK” Zdzisław Kiciński, Irena Kicińska i Lidia Kicińska Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.