Środki Unijne na szkolenia HR


Informujemy że w ramach pogramu dotacyjnego „Zachodniopomorski Program Pomocowy” do ostatniego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście programy:

 • wypracowanie elektronicznej platformy komunikacyjnej wideo dla przedsiębiorstw – warsztaty interpersonalne
 • stworzenie kompleksowego procesu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – szkolenia pracownicze
 • Zamknięte Konferencje Dla Mówców W Bielsku Białej – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie platformy oraz wdrożenie e-usługi w postaci automatycznego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy oraz wirtualnego doradcy – treningi pracownicze
 • zbudowanie portalu freelancerów („wolnych strzelców” różnych branż) promującego elastyczne formy zatrudnienia – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – treningi zamkniete
 • zbudowanie strategii eksportowej Agencji Transportowej Makro Service spoo – warsztaty z zarządzania projektem
 • wzrost konkurencyjności firmy Norsys Sp z oo poprzez poszerzenie oferty o nowe e-usługi – szkolenia ze stresu
 • wzmocnienie sprzedaży eksportowej WIT-POL sj poprzez realizację harmonogramu ekspansji importu – treningi menedżerskie
 • Archiwizacja i odzyskiwanie zasobów w formie e-usługi – szkolenia pracownicze
 • optymalizacja wymiany informacji szansa zwiększenia efektywności prowadzonych działań – szkolenia negocjacyjne
 • Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – warsztaty sprzedażowe
 • Budowa nowoczesnej platformy elektronicznej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości procesów biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią systemem B2B – warsztaty ze stresu
 • Budowa mieszalni PVC z dodatkami z zastosowaniem nowoczesnego systemu rozładunku surowców – warsztaty z obslugi klienta
 • Doradztwo przygotowujące firmę do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania – szkolenia miekkie
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – treningi HR
 • Ekologiczne materiały polimerowe do zastosowań w budownictwie i przemyśle chemicznym – szkolenia z delegowania