Ćwiczenia integracyjne – tezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Eksperymentalne dopuszcza się nizej wymienione problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra menedżerska : „Obrazy rzeczywistości w tygodnikach lokalnych na modelu Przeglądu Gnieźnieńskiego” i „Symbolika gestu w komunikacji wizualnej na danych źródłowych z kolekcji ikon z Muzeum Górków w Szamotułach”
  • zabawa lingwistyczna : „Zło w internecie z perspektywy katolickiej teologii moralnej” i „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza”
  • gra komunikacyjna – „Śląski regionalizm w przekazie medialnym” i Gry Negocjacyjne oraz „Seks i erotyka w reklamie”
  • symulacja zespołowa – „Obraz kobiety i mężczyzny w świecie przedstawionym w opowiadaniach Marka Hłaski” i „Synteza reklamy polskich szkół wyższych na podstawie druków ulotnych”
  • zabawa zespołowa : „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie” oraz „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ”
  • gra zespołowa : „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na studium przypadku obserwowanych tytułów” i „Dziecko w kulturze na przełomie wieków”
  • gra słownikowa : „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na modelu dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)” oraz „Prasa polskich środowisk emigracyjnych w Irlandii po roku 2000”
  • zabawa menedżerska : „Życie w nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady” i „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej”
  • symulacja lingwistyczna – „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej” oraz „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce”