Zabawy inspiracyjne – zaproszeni kursanci

Wszystkim poniższym uczestnikom naszych szkoleń tu i teraz składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przyznajemy wymienione poniżej upominki) za kilka chwil dedykowanych na rozwiązanie testu badawczego, który analizowali nasi konsultanci Zugfryd Lipok, Filemon Bużeński, Damian Bendkowski i Olaf Bocheński w badaniu Wielkopolskie Survivalowe Eventy Integracyjne

  • Igor Olszewski, , Golczewo, dostaje od nas zaproszenie na kurs „zarządzanie czasem i priorytetami” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie oraz książkę „Prawo finansów publicznych sektora samorządowego”
  • Achacjusz Fijewski, Geograf, Bełżyce, zdobywa wejściówkę na moduł coachingowy „Savoir – vivre: dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom” lub warsztat z pracy zespołowej a także książkę „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 2(3)/2012”
  • Tobiasz Karwacki, Inżynier transportu (logistyk), Zator, zapraszamy gratisowo na kurs dofinansowany „ kreowanie pozytywnego wizerunku firmy/organizacji ” lub warsztat z pracy zespołowej plus książkę „Komunikacja terapeutyczna”
  • Sławomir Kropski, Inkasent, Kamień, przyznajemy rabat na szkolenie „Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej” lub event motywacyjny oraz książkę „Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury”
  • Bernart Ignacy, Urzędnik podatkowy, Kijewo Królewskie, zapraszamy gratisowo na wykład „Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się” lub szkolenie integracyjne plus publikację „Matematyka dla humanistów: elementy matematyki dla studentów nauk humanistycznych i społecznych”
  • January Kownacki, Projektant wzornictwa przemysłowego, Batorz, przyznajemy rabat na wykład „Zarządzanie: motywowanie podległego zespołu.” lub szkolenie integracyjne a dodatkowo wydawnictwo „Terapia dzieci i młodzieży”
  • Aleksy Jadczyk, Kontroler wewnętrzny, Czarnocin, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „ marketing usług rynku pracy ” lub warsztat komunikacji i współpracy i wydawnictwo „Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do współczesności)”