Gry edukacyjne – zalecenia do pracy magisterskiej


Informujemy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Gry Szkoleniowe rekomendujemy prezentowane na niniejszej liście książki do egzaminu:

  • zabawa edukacyjna – „Collegium Europejskie w dialogu między Zachodem a Wschodem ” oraz „Media jako czwarta władza”
  • symulacja kreatywna : „Tadeusz Różewicz jako krytyk kultury współczesnej” i „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na modelu życia oraz twórczości ocenianych pisarzy epoki”
  • symulacja komunikacyjna : „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku” oraz Nauczycielskie i Symulacje Menedżerskie oraz „Teorie spiskowe próby wyjaśnienia historii”
  • symulacja menedżerska – „Badanie generacji supercontinuum w światłowodach krzemionkowych” oraz „Komunikacja rocznego dziecka”
  • symulacja biznesowa – „FC Barcelona jako symbol tożsamości narodowej Katalończyków” i „Walory przyrodniczo-turystyczne Kazimierza Dolnego”
  • gra kreatywna – „Dziecko w kulturze na przełomie wieków” oraz „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie”
  • zabawa strategiczna : „Skuteczność reklamy wyborczej” oraz „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)”
  • zabawa lingwistyczna – „Mistyka gór w katolicyźmie polskim” i „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci”
  • zabawa lingwistyczna : „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji” i „Zarządzanie projektem kulturalnym na szczeblu samorządu terytorialnego w świetle prawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej”