Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr XMW/27 3 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Europejskiego Programu Oświatowego

Program debata podczas konferencji zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Ocena sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodek na Treningi w Bielsku Białej
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Transport kosmiczny
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz wysokomazowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Michór Józef Uslugi Ogólnobudowlane, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „PUDLISZKI” S.A. , Rem-Car – Serwis – Grzegorz Rysztof, CENTRO-BRUK Krzysztof Pajdziński, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” , „EMITER” Przedsiębiorstwo Usługowe Eugeniusz Moczała, apeiro spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ELPIGAZ Sp. z o.o., KOLASZ.NET Tomasz Kolaszyński, KRAS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARKPOL IMPORT – EXPORT , SONEL , Vlassenroot Polska Sp. z o.o., Abatronic , MDD Services Dawid Węgliński-Rosiński, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAROMA COM SP. Z O. O.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.