Scenki biznesowe – problematyka do pracy magisterskiej


Informujemy iż na studiach Andragogika i Gry Integracyjne akceptujemy poniższe opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja decyzyjna : „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie” i „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej”
  • zabawa komunikacyjna : „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie ocenianych tytułów)” oraz „Nazwiska mieszkańców Gniezna”
  • gra decyzyjna – „Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w środowisku wiejskim na modelu gminy Łubowa” i Gry Strategiczne i „Projekt wycieczki do Islandii”
  • zabawa kreatywna : „Reklama społeczna i inne metody służące zapobieganiu oraz zwalczniu cyberprzemocy w Polsce” i „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej”
  • symulacja słownikowa – „Charakterystyka obserwowanych subkultur młodzieżowych” oraz „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego”
  • zabawa komunikacyjna – „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem” i „Świete drogi Europy”
  • zabawa menedżerska – „Polsko-niemieckie stereotypy kulturowe z perspektywy historycznej” oraz „Mistyka gór w katolicyźmie polskim”
  • gra lingwistyczna : „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków” i „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo”
  • symulacja zespołowa : „Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej” oraz „Interaktywne zachowania językowe na przykadzie komunikacji między twórcą radiowym a odbiorcą”