Referencje – firmy szkoleniowe z integracji zespołów – Ośrodek Doradztwa

Baza przesłanych wniosków w ramach dofinansowań Islandziego Grantu Innowacyjnego:

  • BC1/M/MAZOWIECKIE-, automatyczna reorganizacja innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek przewodów wentylacyjnych o innowacyjnym połączeniu kołnierzowym dzięki zakupowi zaawansowanej linii technologicznej , SANEN SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ MANTERYS, JACEK TRZECIAKIEWICZ, Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na symulacje team building. Proponowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • A9/U/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Specjalistyczne kontenery dla przemysłu samochodowego – innowacyjna technologia przetwarzania odpadów blach, STAL-PRODUKT SPÓŁKA JAWNA KORNELIA ZAŁAWA, DARIUSZ ZAŁAWA, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie ODiTK
  • H7/K/DOLNOŚLĄSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej obróbki metali w technologii D., PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI „CENTROSTAL” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Brainstorm
  • A4/L/MAZOWIECKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii wtrysku z tworzyw termoplastycznych oraz metalizacji próżniowej dla produkcji nowych wyrobów, Aures Sp. z o.o., Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Certes
  • FE9/T/MAŁOPOLSKIE-, Smart Modelling Transportation – automatyczna reorganizacja innowacji procesowej i produktowej w analizach transportowych , COLLECT CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Skała. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Profess
  • CA8/X/DOLNOŚLĄSKIE-, Zwiększenie konkurencyjności firmy przez stworzenie innowacyjnego narzędzia do obsługi hoteli i gastronomii., WEB PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu ogłoszono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Skała. Zalecane szkolenia w fundacji House of Skills
  • DD1/G/ZACHODNIOPOMORSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnych usług w zakresie medycyny estetycznej i dermatologii., CENTRUM KOSMETYCZNO-DERMATOLOGICZNE DER-MED S.C. AGNIESZKA HANDOR-PERZ, RENATA TŁUSTOWSKA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Santorski. Zalecane w fundacji Integra Consulting