Aktualności – test – Szkolenie Trenerskie

Zawiadomienie – weryfikacja – Szkoła TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Szkoła Coachów Interpersonalnych:

Celem egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a w kolejnym kroku zorganizowanie dla niej warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Obowiazkowym projektem musi koniecznie zostać temat zamknięte szkolenia z zarządzania projektem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU UZUPEŁNIAJĄCO NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • efektywne zagospodarowanie środków finansowych
 • Ms project – podstawy zarządzania projektami
 • Metoda dialogu motywującego
 • Tworzenie kultury kreatywności i innowacyjności


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • JASTRZĘBSKA UROLOGIA
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZĄBROWA
 • KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEWODNICY
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO „KLUCZ”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I ICH RODZINOM – ELPIS
 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB PŁYWACKI „BOBRY”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WSPÓLNA ŚCIEŻKA”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KALIBER”
 • STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „OGNIK”
 • STOWARZYSZENIE „PRZYJACIELE DZIECI”
 • FUNDACJA NA RZECZ RODZIN DOTKNIĘTYCH AUTYZMEM
 • STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • „CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO”
 • FUNDACJA SEDEKA