Granty Europejskie na kursy menedżerskie


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Pomorski Program Regionalny” do zaawansowanego etapu dostały się niżej wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowego serwisu: E-broker – szkolenia HR
 • stworzenie internetowo-mobilnego systemu gromadzenia i przesyłu zasobów teleadresowych – szkolenia biznesowe
 • Firmowe WykładyZ Zarządzania Czasem W Łodzi – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy do narzędziowej budowy, publikacji sprzedaży, i wymiany e-szkoleń Cyfrowaszkolapl – cyfrowy serwis e-szkoleń – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie platformy z innowacyjnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – treningi pracownicze
 • stworzenie serwisu internetowego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia biznesowe
 • zbudowanie serwisu umożliwiającego świadczenie e-usług polegających na zdalnej obsłudze on-line kampanii reklamowych w Internecie – treningi handlowe
 • przyrost konkurencyjności RM GASTRO sp z oo poprzez implementacja kompleksowego systemu informatycznego B2B – szkolenia z przywództwa
 • zwiększenie udziału importu i podwyższenie konkurencyjności na rynku zagranicznym – warsztaty z zarządzania czasem
 • kontrola i prognozowanie ścieżek intensyfikacji interdyscyplinarnych nauk o poznaniu metodami foresight – warsztaty biznesowe
 • Autonomic AirSync: proces Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – szkolenia ze stresu
 • zaudytowanie i uruchomienie modernizacyjnej technologii produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – szkolenia zamkniete
 • Budowa systemu Wsparcia Inwestycji „Przemysły Przyszłości” – warsztaty miekkie
 • CasePro 2010 – semantyczny proces do obsługi spraw – szkolenia z konfliktów
 • Droga do Polski Przedsiębiorczej – szkolenia z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja nowoczesnej procedury wytwarzania mebli lekkich – warsztaty z przywództwa
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – treningi interpersonalne