Warsztat unijny – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem projektu nr PWM/54 1 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Ocena skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Lodzi
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013


 • Grant zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność holdingów finansowych
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: ciechanowski oraz dębicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Elektrofiltrów „ELWO” S.A. (poprz.Sp. z o.o.), IZOPOL S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JULPOL Piotr Rudnik, FAMIS WC Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa , „SY Entertainment”Sp. z o.o., BEEONLINE , Enerko , IQON CONSULTING , Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna, Shopifier sp. z o.o. , Województwo Dolnośląskie, J. A. Gąska- Jacek Gąska i Aleksander Gąska Spółka Jawna, PRACOWNIA GEODEZYJNA DELTA ADRIAN CICHOŃ, Damian Rzeźnik – DM Project

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.