Symulacje strategiczne – wytyczne do zaliczenia


Potwierdzamy że na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne dopuszcza się poniższe problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra lingwistyczna – „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach” oraz „Ikony Matki Bożej w historii Polski i Rusi”
  • gra językowa – „Słownik gwary przestępczej” oraz „Jaskinie tatrzańskie jako składnik atrakcyjności turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego”
  • zabawa biznesowa : „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)” oraz Gry Strategiczne i „Kategorie płci w twórczości filmowej Pedro Almadorovara”
  • zabawa edukacyjna – „Kult Świętego Wojciech w Gnieźnie i jego związki ze współczesną turystyką kulturową” oraz „Kontrola powieści psychologicznejna przykladzie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego”
  • symulacja lingwistyczna : „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni” oraz „Budowa i historia Układu Słonecznego”
  • zabawa decyzyjna – „Geneza wspołczesnego stereotypu Żyda w kulturze polskiej” i „Charakterystyka dostępnych subkultur młodzieżowych”
  • gra decyzyjna – „Kobieta w ortodoksyjnym judaizmie” oraz „Kobiecość w filmach Pedra Almodóvara”
  • zabawa kreatywna – „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku” oraz „Sztuka negocjacji – między manipulacją a prawdą”
  • gra językowa – „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na modelu ocenianych tytułów” oraz „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146”