Granty Europejskie na treningi dla firm


Informujemy że w ramach funduszu europejskiego „Zachodniopomorski Program Strukturalny” do finalnego etapu przechodzą poniższe programy:

 • stworzenie internetowego środowiska wpierającego zarządzanie planami zgodnie z metodyką PRINCE2 – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie internetowo-mobilnego modelu gromadzenia i przesyłu danych teleadresowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Kursy Dla Pracowników – warsztaty miekkie
 • zbudowanie pierwszego w Polsce profesjonalnego portalu dostarczającego kompleksową usługę e-surfpeople dla ludzi nadających na tych samych falach – szkolenia firmowe
 • stworzenie portalu portroaylpl o tematyce żeglarstwa o unikatowych funkcjonalnościach – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie semantycznej wyszukiwarki i porównywarki produktów w Internecie – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie serwisu umożliwiającego świadczenie e-usług polegających na zdalnej obsłudze on-line kampanii reklamowych w Internecie – szkolenia z przywództwa
 • systemowe wzmocnienie innowacyjnych usług eksportowych przedsiebiorstwa pod firmą InfoLab – szkolenia ze stresu
 • interdyscyplinarne Laboratoria Zrównoważonych technologii Eksploatacji – szkolenia z przywództwa
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – treningi negocjacyjne
 • standaryzacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – szkolenia z konfliktów
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – treningi z delegowania
 • Budowa nowoczesnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz uruchomienie jej do produkcji – warsztaty miekkie
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe RETECH – szkolenia z zarządzania czasem
 • Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów – treningi z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie nowej metodyki produkcji kubków z tworzyw sztucznych – treningi z delegowania
 • zarządzania środowiskiem IT w modelu Software-as-a-Service – warsztaty pracownicze