Scenki komunikacyjne – podstawy programowe do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne dopuszczamy poniższe tezy do zaliczenia:

  • zabawa biznesowa – „Sposoby przetrwania w nazistowskich obozach koncentracyjnych” oraz „Wizerunek Europy Środkowo-wschodniej w esejach Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadaj” i „Dojczlid””
  • zabawa lingwistyczna : „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego” oraz „Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku”
  • gra menedżerska : „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji”
  • zabawa kreatywna : „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym” oraz „Celtowie – nauczyciele Rzymian”
  • gra lingwistyczna : „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny” oraz „Warunki atmosferyczne podczas wypadków drogowych na trasie Lublin – Kurów w latach 2009-2011”
  • gra językowa – „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” oraz „Prasowa propaganda polityczna u schyłku PRL-u 1981-1989”
  • zabawa decyzyjna : „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej” i „Sposób kreowania postaci ojca w twórczości Danila Kiša”
  • zabawa kreatywna : „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” i „Pozytywistyczny spór o kształt powieści”
  • zabawa językowa – „Uzależnienia wśród młodzieży szkolnej przyczyny i impliezcje społeczne” oraz „Adam Mickiewicz: drogi życia- drogi twórczości (1798-1834)”