Dofinansowanie na treningi biznesowe


Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Podkarpacki Fundusz Infrastrukturalny” do czwartego etapu dostały się niżej wymienione granty:

 • wypracowanie zdalnej ogólnopolskiej platformy doradczej do automatycznych analiz biznesowych dla MSP – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie mobilnych e-usług lokalizacji i promocji oraz zbiorczych dostaw w branży turystycznej – szkolenia z kreatywności
 • Warsztaty Motywacja Pozafinansowa W Łodzi – treningi firmowe
 • – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie portalu z e-usługą umożliwiającą zabezpieczenie komputerów i telefonów komórkowych przed kradzieżą – treningi biznesowe
 • zbudowanie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego procesowania domu – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie wirtualnego serwisu o dostępności i rezerwacji apartamentów prywatnych w miastach i kurortach – szkolenia z zarządzania projektem
 • nowoczesne metody numeryczne analizy, optymalizacji i niezawodności przemysłowych procesów tłoczenia blach – warsztaty z konfliktów
 • wzmocnienie działalności B+R Celon Pharma poprzez rozbudowę i specjalistyczne wyposażenie Laboratorium Chemii Medycznej specjalizującej się w badaniach nad innowacyjnymi lekami – szkolenia z zarządzania czasem
 • Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska – warsztaty z przywództwa
 • B2B nową ścieżką ekspansji dla partnerów biznesowych Firmy RESGRAPH – szkolenia firmowe
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych procedury informatycznych – treningi ze stresu
 • PKWiU: 334023 – warsztaty zamkniete
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale nowoczesnym – warsztaty ze stresu
 • Dokonanie zgłoszenia przez firmę Pro-Unit sc wspólnotowego wzoru przemysłowego w ramach procedury OHIM w Alicante – warsztaty z zarządzania czasem
 • Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie nowoczesnej procedury do obróbki wielkogabarytowych blach i profili – warsztaty z przywództwa
 • eFitness – zbudowanie nowoczesnego systemu do rejestracji klientów i usług klubów fitness – szkolenia biznesowe