Najnowsze warsztaty menedżerskie

 • E-papierowa rewolucja – pierwszy polski czytnik interaktywny
 • Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych
 • Funkcjonalizowane alkinylopodstawione związki krzemoorganiczne i germanoorganiczne – warsztaty z przywództwa
 • Informatyzacja procesów B2B w firmie Nova Finance oraz u współpracujacych z nia partnerów biznesowych – treningi z delegowania i korespondencyjne szkolenia z komunikacji
 • nowoczesne technologie drogą do dywersyfikacji oferty tub – szkolenia z kreatywności
 • Stażowe Wykłady Asertywność W Gdyni – treningi z delegowania i pracownicze szkolenia handlowe
 • Internet i szkolenia dla osób wykluczonych informatycznie w powiecie bartoszyckim
 • internetowa struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia miekkie
 • internetowy, ogólnopolski serwis turystyczno-noclegowy z bazą wolnych miejsc online – szkolenia z przywództwa
 • Koncepcja projektowo – przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory –
 • Matryce ultrafioletowych diod laserowych – treningi z delegowania
 • Niezależny portal umożliwiający dokonywanie właściwych wyborów – PracujaDlaCiebiepl
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z delegowania
 • Nowe podejście do e-mail marketingu – warsztaty miekkie
 • P4B – automatyczna koncepcja cyfrowa wyszukiwania i weryfikacji kontrahentów polskich i europejskich – szkolenia sprzedażowe
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron elektronicznych
 • Paszport dla nowoczesnych produktów Spółki na rynki bałkańskie – szkolenia z obslugi klienta
 • POMERANUS SEED – warsztaty pracownicze
 • Poszukiwanie nowoczesnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny
 • projekt Team – systemy, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich, zgodne z wskazanymi w PO IG priorytetami, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce – treningi z komunikacji
 • Przeprowadzenie prac rozwojowych w celu opracowania modelu renowacji pokryć dachowych a następnie uruchomienie go na rynek przez firmę Werner Janikowo – szkolenia biznesowe
 • Rozpoczęcie importu usług przed EURO 2012
 • unowocześnienie importu na rynkach europejskich firmy Marbo – treningi z przywództwa
 • wzmocnienie strategii działania innowacyjnych technologii przeciwpożarowych opartych na modelach mgłowych i gazowych
 • unowocześnienie działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – treningi pracownicze
 • wzmocnienie strategii działania e-usług poprzez opracowanie portalu produktów medycznych adresowanego do sektora służby zdrowia i jego otoczenia
 • unowocześnienie firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie procesu B2B – treningi z asertywności
 • skok technologiczny specjalizowanych modelów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych
 • wzmocnienie strategii działania współpracy w oparciu o modernizacyjne rozwiązanie elektroniczne B2B, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji w przedsiębiorstwie Mostostal Konin sp z oo oraz dwóch podmiotach z którymi kooperuje – szkolenia z komunikacji
 • Symulator Energetyczny Budynków
 • testCV jako narzędzie ułatwiające przeprowadzenie rekrutacji oraz zaudytowanie kwalifikacji pracowników jak i kandydatów do pracy – treningi biznesowe
 • Uruchomienie e-usług polegających na promowaniu i informowaniu o ekologicznych procedurach budowlanych – warsztaty handlowe
 • Uzyskanie ochrony patentowej w Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej
 • Wejście firmy Waller na zagraniczne rynki na bazie opracowanego planu dynamizacji eksportu – szkolenia firmowe
 • – treningi z zarządzania projektem
 • Wyposażenie instytucji – POT – 2010
 • Wysokowydajna procedura drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – treningi pracownicze
 • Wzmocnienie konkurencyjności firmy WOJSIAT poprzez wzmocnienie importu i promocji – szkolenia HR
 • nabycie i implementacja innowacyjnych metodyki produkcji rozpuszczalników
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia ze stresu
 • zapewnienie wsparcia zarządzania realizacją 7 osi i działań 83 i 84 w ramach 8 osi PO IG w 2010 roku realizowane przez WWPE – treningi z asertywności}