Szkolenia Team Building – Listopadowy Kongres


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie gorąco dziękują ze strony Wydziału Zarządżania Organizacją za uwagę przeznaczoną na patronat dydaktyczny – podpisano: Przemysław Liszczuk, Jakub Kochman, Jan Bednarek i Manuel Chmiel

 • I Studencko-Doktorancka Praktyczne Warsztaty biznesowe team building Teologów
 • Zimowy Kurs Specjalistów sektora NGO Wyjazdy Firmowe jako Escape Room
 • OGOLNOPOLSKA WYJAZDOWA INTEGRACYJNA Kurs Branżowy team building PT. MAŁŻEŃSTWO NASZYCH CZASÓW – WYZWANIE DLA USTAWODAWCY
 • VI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Budowlana Studentów i doktorantów EUROINŻYNIER „nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych”
 • Wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie oraz wpływ na zdrowie konsumentów
 • III Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych
 • XVII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building – Mikroekonometria w teorii i praktyce
 • XII Konferencja Diagnostyczno-logistyczna „Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka”
 • VIII Łódzkie Sympozjum Publicystyczne Przestępstwa Przeciwko Życiu i Zdrowiu
 • Spotkanie integracyjne prezentujące osiągnięcia projektu badawczego AQUILO pt. „Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej”
 • Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne polskiego Towarzystwa Mykologicznego pt. Grzyby – organizmy kluczowe dla życia na ziemi, Łodź – Spała, 24 – 28 września 2014 r.
 • Wpływ uwarunkowań przyrodniczych jak również organizacyjno-ekonomicznych na możliwości zrównoważonego szybkiego postępu gospodarstw towarowych (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • XXVII Kurs Branżowy team building „problemy szybkiego postępu Maszyn Roboczych”
 • VII Spotkanie Cykliczne team building „Urządzenia jak również Systemy Radioelektroniczne”