Ćwiczenia szkoleniowe – fakultet dr Krzemień


Scenki edukacyjne – opracowania na ćwiczenia:

 • Gry Menedżerskie
 • „Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania
 • Gry strategiczne , doc. A. Banaś
 • Badanie zarządzania ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena biznesowa wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska wpływu projektów szkoleniowych realizowanych w Priorytecie 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” i Priorytecie 5 „Energetyka” RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań menedżerskich i finansowych na przyszłość w obszarach objętych tymi priorytetami
 • Symulacje strategiczne , doc. A. Cogiel
 • Mitologia chińska
 • Ocena biznesowa skuteczności wybranych programów profilaktycznych w ramach Poddziałania 2.3.1 PO KL
 • Prasa konspiracyjna w Krakowie w latach 1939-1945
 • Społeczne potrzeby i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce
 • Wielkie Morawy – epoka i sztuka
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy ekologicznej „ekologia na Poażnie i na Wesoło”
 • VIII Konkurs Twórczości Fotograficznej Młodzieży Szkolnej „Lux ex Silesia”
 • Cudowna broń – Philip K. Dick (356)
 • Justynian i Teodora – Robert Browning (1363)
 • Miasto ślepców – Jos Saramago (1647)
 • Czy powiemy pani prezydent – Jeffrey Archer (2120)
 • Latający detektyw – Ake Holmberg (3303)
 • Dzieci nocy – Witold Jabłoński (3786)
 • Jadwiga i Jagiełło (tom 1 i 2) – Karol Szajnocha (3997)
 • Talmud – Abraham Cohen (4637)
 • Niewinni w piekle – James Morrow (5274)
 • Rubio – William Wharton (6111)
 • Dziennik 1830-1839 – Bogdan Jański (7477)
 • Symulacje strategiczne , doc. A. Ciasnota