Eventy integracyjne – Specjalistyczny Kongres


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie gorąco składają wyrazy wdzięczności w imieniu Działu PR za kilka chwil dedykowanych na wsparcie – podpisano: Elizeusz Dudziński, Emilian Lukoszek, Aleksander Janowski i Leon Dębiński

 • ” Gdańsk 1945-1960.problemy źródłoznawcze.”
 • Toruński Kurs Ekspertów HR Warsztaty Integracyjne
 • Ochrona Zbiorów Bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość
 • Status prawny i społeczny dziecka we współczesnym świecie
 • Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja 'ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki oraz wiary w służbie odnowy społecznej a także duchowej”
 • Dolnośląski XVIII Festiwal Nauki w IITD PAN, Wrocław, 18.09, 21.09, 22.09 a także 23.09.2015.
 • Odkryte na nowo. Archeolodzy jak również historycy na tropach tajemnic Warmii i Mazur
 • Konferencja Diagnostyczno-Szkoleniowa pt. MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
 • Innowacyjność w turystyce wiejskiej a wysoce innowacyjne możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich
 • VII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building z formalnego harmonogramu „obszary badawcze współczesnej profilaktyki” na temat: NIEZNANE DOTĄD MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻENIA PROFILAKTYKI
 • IV Łódzka Konferencja Neonatologiczna „Płód, noworodek jak również co dalej…? 23-24.05.2014, Łódź
 • Metodologie Językoznawstwa – MJ VI
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna studencko-doktorancka Konferencja Źródłoznawcza
 • Doskonalenie kompetencji kadr zarządzających oświatą