Awans i praca – zestaw obserwacji od rekruterów

Zaprosiliśmy naszego eksperta z uznanego i znanego serwisu rekrutacyjnego Szukam Pracy do opowiedzenia o swoich wnioskach dot. poprawy swojego wizerunku w oczach pracodawców. Zapraszamy do lektury jego tekstu.

Jeśli jesteśmy zaangażowanymi przedstawicielami rynku zatrudnienia, to naturalnie obcujemy z tego rodzaju drukami jak CV bądź list motywacyjny. Dawniej mogliśmy nadmieniać o życiorysie i o podaniu, jednak współcześnie w/w hasła zostały zastąpione innymi. CV określa się jako bardziej jednoznaczne, podczas gdy list motywacyjny stał się zamiennikiem podania, choć pojawiły się w nim trochę większe zmiany. Rzecz dotyczy w przeważającej mierze określenia „motywacyjny”. Bez dwóch zdań chodzi wszak o to, aby wspomniany list uwzględniał kompletne uzasadnienie naszych aspiracji do zatrudnienia w wybranym miejscu.

List motywacyjny nie może być szeregiem ładnych, choć wolnych od sensu zdań. Listu motywacyjnego nie powinno się układać, bazując na pierwszych z brzegu schematach, ponieważ jedną z podstawowych norm wzbogacających go o skuteczność jest oryginalność. Ów dokument nie ma być listą personalnych mocnych stron, osiągnięć. Jego tematyka powinna uwzględniać te cechy, które mogą realnie rzutować na osąd prawdopodobnego pracodawcy. Stąd też rzeczonego dokumentu nie wypada tworzyć bez przygotowania, bo niechybnie nie osiągnie on zakładanego skutku.

Każda osoba, która chce popełnić dobry list motywacyjny powinna rzetelnie przyjrzeć się spółce, do której kieruje swoje pismo, zapoznać z formułą jej działalności, a w przypadku gdy da się to urzeczywistnić, to także z warunki współpracy, jakie stawia wspomniana firma swoim pracownikom. W omawianym piśmie trzeba ująć indywidualne umiejętności, ale jedynie te, jakie będą rzeczywistym walorem w funkcjonowaniu na określonym stanowisku. Dodatkowo wypada mieć świadomość, że list motywacyjny nigdy nie był i nie powinien być żadnym wywodem. Nie może on być dłuższy niż jedna strona rozmiaru A4, oczywiście zaopatrzona w klasyczne marginesy.

Tekst napisany przez baza ofert pracy portal szukampracy.pl