Dofinansowanie na kursy dla firm


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Świętokrzyski Fundusz Strukturalny” do trzeciego etapu dopuszczono niżej wymienione projekty:

 • wypracowanie internetowego serwisu zautomatyzowanej analizy finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem postaci ratingu siły finansowej – warsztaty biznesowe
 • wypracowanie elektronicznej, narzędziowej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – warsztaty z obslugi klienta
 • Warsztaty Dla Departamentów Zbytu – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie ogólnonarodowego serwisu gromadzącego informacje dotyczące wszystkich kategorii związanych z pojęciem dom – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie portalu egzaminacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej, przygotowującej sie do zdania egzaminu do szkół średnich – szkolenia HR
 • zbudowanie serwisu umożliwiającego porównanie i przystąpienie do wybranego funduszu emerytalnego online – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie usługi nawigacji osobistej opierającej się na metodyki augmented reality dla użytkowników telefonów komórkowych – treningi menedżerskie
 • wzrost konkurencyjności Firmy poprzez uruchomienie platformy wymiany informacji typu B2B – szkolenia z przywództwa
 • – warsztaty pracownicze
 • Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska – szkolenia z komunikacji
 • kontrola procesów biznesowych dzięki wdrożeniu modelu B2B w spółce Zdunek Auto Premium Sp z oo – warsztaty z kreatywności
 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe drogą do budowania przełomowych metodyki informatycznych – treningi HR
 • Budowa modernizacyjnej platformy internetowej kluczem do usprawnienia i podniesienia jakości procesów biznesowych pomiędzy firmą HENDI POLSKA a firmami związanymi z nią systemem B2B – treningi negocjacyjne
 • Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawa bezpieczeństwa energetycznego – treningi z zarządzania projektem
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa – szkolenia biznesowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucję Wdrażającą dla działania 43 programu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – szkolenia sprzedażowe
 • Efektywny Pracownik Mobilny – szkolenia HR