<!–more–>Różnego rodzaju gry terenowe dla pracowników są coraz popularniejsze pośród małych i dużych firm. Właściciele tych firm dostrzegają bowiem zalety, które odnieść można przy organizacji takiego wydarzenia. Właściwie przeprowadzona gra znacznie może poprawić relacje pomiędzy pracownikami, a jednocześnie poszerzyć kompetencje i umiejętności potrzebne na dużej ilości stanowisk.
<br>
Niedawno temu z ze sporym rozmachem zorganizowana została przez znany farmaceutyczny koncern gra szkoleniowa dla pracowników, jaką wielu uważa za największą w naszym kraju. Brali w niej bowiem udział praktycznie wszyscy zatrudnieni, co w sumie dało 450 osób. Poza tym całość była pod opieką 35 trenerów, jacy odpowiedzialni byli za organizację zajęć z poszczególnymi grupami.
<br>
Część z tej grupy trenerów stanowiła ekipa z firmy szkoleniowej, lecz dużą część kadra z farmaceutycznej firmy. Przyjechali oni nieco wcześniej do hotelu, w którym miało się to wszystko odbyć, i tam odbyli niezbędne szkolenie. Dzięki temu bez większych problemów dali sobie radę z pracą z uczestnikami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był sam Prezes koncernu, który w prywatnym życiu jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Postanowił on wykorzystać swoje zainteresowania do tego, aby na podstawie górskiej wyprawy dostarczyć pozostałym słuchaczom sporo interesującej wiedzy w zakresie zarządzania zespołem, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Było to nawiązanie do zagadnień pracy zespołowej, tak bardzo potrzebnej w każdej firmie.
<br>
W czasie pobytu na szkoleniu uczestników podzielono na 25 zespołów, jakie przez przez kilkanaście godzin realizowały zaplanowane cele. Główny element gry stanowiły tak zwane społeczne eksperymenty, to znaczy nietypowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w których uczestniczący wykazać się musie dużą dozą zaufania i komunikacji.
<br>
Eksperymenty kończyły się przekazaniem grupie odpowiednich kart, z którymi ta powinna się zaznajomić. Podczas analizowania tych kart w rzeczywistości pracownicy analizowali własne zachowania nawiązaniu do pięciu głównych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do pracy, którą wykonują na co dzień.