Opinie – firmy szkoleniowe ze sprzedaży – Ośrodek Treningu

Zestawienie zarekomendowanych do drugiego etapu projektów w programie dotacji Kanadyjskiego Grantu Akademickiego:

  • F8/T/POMORSKIE-, Zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez realizację projektu, którego przedmiotem jest zakup innowacyjnej maszyny do prac drogowych i budowlanych., FENIKS-TM SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na gry szkoleniowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • A1/F/ŚLĄSKIE-, wzmocnienie konkurencyjnego przedsiębiorstwa poprzez twórcza implementacja internetowej platformy i e-usług do automatyzacji procesów biznesowych w branży nieruchomości., ŚLĄSKIE KAMIENICE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener HR: Jacek Batko. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Progress project
  • B3/P/PODLASKIE-, Innowacyjny sposób profilaktyki, leczenia i zapobiegania chorobom urologicznym i gastroenterologicznym w obrębie jednej placówki zdrowia – Szpital Specjalistyczny w Piekarach Śląskich, „MEDYCZNE CENTRUM UROLOGII” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Akademia przygoda
  • B1/I/OPOLSKIE-, kompleksowe przygotowanie wyników prac B+R i ulepszenie oferty firmy., E-ZARZADCY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku ogłoszono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Herra. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Brainstorm
  • D5/O/DOLNOŚLĄSKIE-, Zintegrowany system pomiarowy D oparty na metodzie skanowania laserowego , GEO-STATION SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu przyznano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Santorski. Zalecane szkolenia w agencji Schenk Institute
  • –5/A/ŁÓDZKIE-, unowocześnienie innowacji procesowej w zakresie metody hydrodynamicznej do czyszczenia i cięcia konstrukcji stalowych wyposażenia kompleksów ścianowych i chodnikowych oraz konstrukcji obudowy szybów, sposobem na rozwój firmy i wzmocnienie jej konkurencyjności., TECH-TRADING SA, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Batko. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Progress project
  • 8/K/PODLASKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy Unigreg Energia Sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu na rynek nowej nieoferowanej przez konkurencję usługi opartej na zakupie i wdrożeniu innowacyjnego mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy xkVA, Unigreg Energia Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia w firmie GFKM