Rekomendacje – trenerzy z negocjacji – Integra House

Zestawienie nagrodzonych wnioskodawców w ramach grantów Duńskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • A0/D/LUBUSKIE-, Nowoczesne narzędzia skrawające w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne, EUROPROFIL-B JANUSZ MIESZCZAK, Dla tego projektu ogłoszono dofinansowanie na gry team building. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje Schenk Institute – ma sprawdzone referecje.
  • D6/R/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wzrost innowacyjności firmy poprzez skuteczne zaimplementowanie nowych produktów i usług, Sonea Spółka Cywilna, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia w agencji Integra Consulting
  • D9/H/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, ekonomizacja z wykorzystaniem metody pultruzji produkcji innowacyjnych materiałów kompozytowych FRP w postaci prętów siatek i szkieletów zbrojeniowych FRP celem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności na rynku globalnym, ANKRA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Szymon Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie GFKM
  • AB2/E/ŁÓDZKIE-, w rozrywce. kompleksowe przygotowanie poczwórnej innowacji produktowej., „WIK” , Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Piotr Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Mindlab
  • AE9/K/PODLASKIE-, Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Europack Foils na rynku regionalnym oraz krajowym poprzez zakup i finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej linii do recyklingu zużytych materiałów z tworzyw sztucznych., EUROPACK FOILS SP Z O.O., Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Szymon Kudła. Zalecane szkolenia w spółce Integra Consulting
  • H5/O/LUBUSKIE-, wdrożenie innowacyjnych akcesoriów z branży kolekcjonerskiej, w tym dla osób niewidzących i niedowidzących oraz dzieci. , FISCHER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Grzesiak. Zalecane szkolenia w firmie Progress project
  • B5/S/DOLNOŚLĄSKIE-, Stworzenie telewizyjnego studia emisyjnego i montażowego w standardzie K, SFERA TV SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji House of Skills