Pomoc pieniężna na treningi z zarządzania


Pracownicy z wybranych przedsiębiorstw wnioskowali o subwencje i w porozumieniu z nami przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Ogłaszamy iż w ramach pogramu unijnego „Łódzki Program Infrastrukturalny” na cztery Szkolenia Z Zarządzania Sprzedażą dotację nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Działu Utrzymania Ruchu w firmie Sordex
 • Szkolenia z zarządzania firmą impulsem innowacji.
 • „Ostatnia mila” – Internet szerokopasmowy dla mieszkańców centralnej i południowej Wielkopolski
 • „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”
 • nowoczesny model płatności mobilnych SKYCASH.
 • nowoczesny doustny lek regulujący poziom glukozy we krwi w oparciu o selektywne blokowanie aktywności białka kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT2).
 • sporządzenie metodyki oraz implementacja produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • opracowanie i wdrożenie systemu umożliwiającego identyfikację i lokalizację obiektów
 • sporządzenie i implementacja oprojektowania B2B w firmie Europejskie Centrum Odszkodowań Marzanna Surowiec
 • opracowanie i wdrożenie wzorów w spółce INTER-PLAST
 • sporządzenie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • platforma B2B szansą rozwoju F.P.H. POŁONINY Tomasz Bocheński.
 • platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych
 • rozbudowa platformy fotograficznej VERTIS.pl o profesjonalne e-usługi do zarządzania cyfrowymi zasobami fotograficznymi i systemowej korekcji zdjęć.
 • system informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa
 • utworzenie koncepcji dynamizacji importu produktów cyfrowych – masowych gier mobilnych MMO.
 • stworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia
 • implementacja nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business C+B2B
 • uruchomienie planu ekspansji eksportu usługi anodowania i barwienia aluminium.
 • uruchomienie systemów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.
 • wdrożenie procesu zarządzania łańcuchem dostaw SCM w ramach kisskiss.pl
 • stworzenie nowoczesnego portalu analiz finansowych
 • stworzenie mobilnego portalu agregującego informacje o dostępnych terminach usług, umożliwiającego automatyczną rezerwację usługi oraz generowanie voucherów.
 • wypracowanie zdalnego serwisu do narzędziowego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • stworzenie internetowego serwisu I-ISO, stanowiącego narzędzie dla przedsiębiorców, do zarządzania dokumentacja procesową i zapisami zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO.

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie menedżerów