Opracowania źródłowe dla uczestników treningów – symulacje


Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą stworzone na tym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy absolwentów realizowanych u nas warsztatów i gier menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie poniższych opracowań przed wykładem Gry Biznesowe.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, iż poniższa baza zawiera opracowania wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły wymyślanych przez Kursantów symulacji.

 • Szkolenie Umiejętności Biznesowych w Nowoczesnej Instytucji, Grzegorz Murań
 • Szkolenia Menedżerskie, Teresa Elwik
 • Efektowna chemia
 • Zastosowanie Międzynarodowe Układu Jednostek SI
 • Pasowania i pomiary
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Teoria obwodów t.2
 • Niektóre aspekty odsiarczania spalin kominowych
 • Pzegląd gospodarki energetycznej
 • Pierwsza Pomoc
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Zapasy nieprawidłowe
 • Oprzyrządowanie z tworzyw sztucznych
 • Podajniki automatyczne
 • Ochrona środowiska
 • Miernictwo elektroniczne
 • Telewizja w pytaniach i odpowiedziach
 • Łączniki energoelektryczne średnich napięć
 • Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, sprzęt i programowanie tom I.
 • Polska – informator encyklopedyczny
 • Poradnik inżyniera i technika budowlanego t.6.Rusztowania,organizacja budowy.
 • Wzmacniacze elektroakustyczne
 • Vademecum materiałoznawstwa
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych.
 • Język Forth
 • Dziecko pielęgnowanie i wychowanie
 • ZORTECH c++ wersja 2.0
 • Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych
 • NOVELL od A do Z
 • Elektrotechnika teoretyczna. Pole elektromagnetyczne tom 2.
 • Elementy prawa dla ekonomistów. Wyd.V uaktualnione
 • Księga listów
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.
 • Windows jakiego nie znacie.Dyskietka 366str,23cm
 • Ekologia krajobrazu 225str 24cm
 • Słownik fizyczny Wyd.III 492 str., 25 cm
 • Ćwiczenia z języka C++ programowanie obiektowe 176 str., 24 cm
 • Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
 • DOS 6.2 od środka dla zaawansowanych 106 str., 24 cm
 • Symulacje motywacyjne – fundamenty praktyczne
 • Encyklopedia popularna PWN Wyd.XXIV 1021 str., 30 cm
 • Psychologia wychowawcza cz.1 Wyd.VI 370 str., 23 cm
 • AUTO CAD 12 PL dla początkujących 244 str., 24 cm
 • Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem 213s 20cm
 • Pierwsze teksty w edytorze Word Opis spolszczonej wersji 6 dla Windows 282 str.23 cm
 • Skład komputerowy 101 sprawdzonych rozwiązań 255 str 24 cm
 • Kodeks pracy z komentarzem 541 str,24 cm
 • Psychologia 384 str,19 cm
 • Makroekonomia Wyd.II 535 str, 24 cm
 • Technologia ogólna Podstawy technologii mechanicznych Wyd 4 292s 24cm
 • Dawna broń myśliwska 184 str, 24 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.III programowanie mikrokomputerów Wyd.IV 232 str, 24 cm
 • Radykalne zmiany w firmie
 • Wykłady z kombinatoryki cz.1 199 str, 24 cm
 • Stochastyczne równania różniczkowe 403 str, 24 cm
 • Historia filozofii t.II 295 str, 24 cm
 • Pzegląd rachunkowości cz2 zadania wyd2
 • Ochrona środowiska jako problem globalny 170s 21cm
 • Przysposobienie obronne – podręcznik dlaszkół ponadpodstawowych 415 str, 24 cm
 • MIKO2 Elementarz mikroelektroniki Dokumentacja mikrokomputera CA 80 153s 20cm
 • Rachunkowość zarządcza.Koncepcje i zastosowania 857s 23cm
 • Obliczenia w chemii analitycznej 517 str, 21 cm
 • Badania operacyjne. wyd 3 zm. 276s 24cm
 • Projektowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych