Pomoc pieniężna na szkolenia HR


Informujemy iż w ramach pogramu dofinansowań „Opolski Fundusz Regionalny” do przedostatniego etapu przechodzą znajdujące się na poniższej liście wnioski:

 • zbudowanie cyfrowej platformy dystrybucji niezależnych treści mobilnych wwwmycontentpl – treningi HR
 • stworzenie kompleksowej usługi elektronicznej w zakresie marketingu terytorialnego (e-marketing) – szkolenia z konfliktów
 • Wykłady Sprzedażowe – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie platformy mailingowej skierowanej do klienta biznesowego – szkolenia interpersonalne
 • stworzenie portalu umożliwiającego wspólną pracę oraz tworzenie witryn intranetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia miekkie
 • stworzenie powszechnie dostępnej biblioteki zdalnej wypożyczającej zabezpieczone i niezabezpieczone książki w postaci cyfrowej – szkolenia miekkie
 • stworzenie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – warsztaty z zarządzania projektem
 • progres konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – szkolenia negocjacyjne
 • zwiększenie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – szkolenia z asertywności
 • Automatyczna struktura obrotu odpadami – szkolenia menedżerskie
 • B2B Hurtownia Książek Super 7-wymiana informacji i danych z odbiorcami – szkolenia negocjacyjne
 • Bio na Eko Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw – szkolenia z przywództwa
 • Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi – treningi HR
 • Klastra Energii Odnawialnej – szkolenia sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji dzięki modułowej technologii wytwarzania wyrobów zastrzeżonych w Europie – warsztaty pracownicze
 • Działalność eksportowa lifenturecom Łukasz Królicki – szkolenia z komunikacji
 • Ekspansja firmy DRAGO Sp j z Gdańsk na nowe rynki – szkolenia z zarządzania czasem