Rekomendacje – firmy szkoleniowe z myślenia strategicznego – Consulting Partners

Zestawienie przesłanych wniosków w ramach dofinansowań Islandziego Grantu Innowacyjnego:

  • F6/P/PODLASKIE-, Zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez realizację projektu, którego przedmiotem jest zakup innowacyjnej maszyny do prac drogowych i budowlanych., FENIKS-TM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Integra Consulting .
  • 1/L/POMORSKIE-, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup frezarki sterowanej numerycznie, Skrawmex, Dla tego wniosku przyznano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Homo Creatore
  • 6/E/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym oraz poszerzenie oferty produktowo-usługowej firmy dzięki wdrożeniu nowatorskich rozwiązań technologicznych z zakresu obróbki kamienia naturalnego., Gran – Mar Andrzej Caniboł, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Batko. Zalecane w firmie House of Skills
  • 7/O/MAZOWIECKIE-, macierzowe przeorganzowanie produkcji innowacyjnych, wielowarstwowych elementów wyposażenia basenów i parków wodnych oraz technologii ich produkcji w oparciu o własne prace badawcze., „FIRMA MAZUR” SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zaakceptowano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Grzesiak. Zalecane w fundacji Avenhansen
  • A5/T/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjna metoda obsługi klienta w rozproszonym systemie informatycznym zlecenia usług funeralnych wraz z dostępem do planowania ceremonii, wykonania zlecenia usługi, wraz z rozbudową infrastruktury., ŁUKASZ KOZŁOWSKI QUO VADIS, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Herra. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Brainstorm
  • A9/K/KUJAWSKO POMORSKIE-, Rozwój Spółki poprzez zakup i ekonomizacja innowacyjnej technologii diagnostycznej i szkoleniowej z zastosowaniem ultrasonografii w diagnostyce obrazowej., MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji przyznano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Tymochowicz. Zalecane szkolenia w instytucie Avenhansen
  • CB5/K/KUJAWSKO POMORSKIE-, unowocześnienie innowacji procesowych i organizacyjnych w postaci „LAW POINT” szansą na poprawa wartości firmy COMPETIA Kancelaria Prawna Sp. z o.o., COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Profess
  • 7/W/PODLASKIE-, Rozwój Pracowni Kreatywnej poprzez skuteczne zaimplementowanie nowej generacji wag pasiecznych GSM., Pracownia Kreatywna Agata Penczek, Dla tego wniosku ogłoszono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Grzesiak. Zalecane szkolenia w firmie Schenk Institute