Referencje – szkolenia z myślenia strategicznego – Ośrodek Doradztwa

Ranking nagrodzonych projektów w ramach dofinansowań Norweskiego Grantu Kapitałowego:

  • 7/E/KUJAWSKO POMORSKIE-, ekonomizacja własnej innowacyjnej technologii produkcji pokryć dachowych, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „OMEGA” ŁUKASZ SOSNOWSKI BOGUSŁAW STEMPIEŃ, SPÓŁKA JAWNA, . Dla tego wniosku przyznano subsydia na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji IBD Business School
  • C6/A/LUBUSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii przetarcia drewna okrągłego sposobem na podniesienie konkurencyjności firmy, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „KOCOŃ”, SPÓŁKA JAWNA KOCOŃ KRZYSZTOF, KOCOŃ JAKUB, Dla tego aplikacji zatwierdzono subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje psycholog z firmy Values.
  • D0/E/OPOLSKIE-, Modernizacja parku maszykompleksowego firmy Reha-Bed sp. z o.o. w celu wprowadzenia innowacji procesowej wytwarzania produktów oraz wprowadzenia do oferty innowacyjnego produktu., REHA-BED SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Profess
  • 1/W/ŚLĄSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie zintegrowanego systemu podtrzymującego właściwości produktów, dostosowanego do linii produkcyjnej, „RYTM-L” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Skała. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Integra Consulting
  • H0/N/LUBELSKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez automatyczna reorganizacja innowacyjnych produktów w obszarze wyposażenia wnętrz, MCJ Jacek Czogalla, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Certes
  • 2/N/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SP Z O.O., Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w agencji ODiTK
  • B8/L/MAŁOPOLSKIE-, Rozwój infrastruktury analitycznej w akredytowanym laboratorium badawczym – innowacyjność drogą do zwiększenia konkurencyjności., ŚLĄSKIE CENTRUM OCHRONY PRACY , Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji GFKM
  • –B5/U/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Zakup nowoczesnej zgrzewarki do szyn kolejowych w nowym wariancie uniwersalnym – stacjonarno-mobilnym (kompaktowa zabudowa kontenerowa) z unikalną, innowacyjną funkcjonalnością zdalnej komunikacji z bazą użytkownika oraz z serwisem producenta., SIL-TRADE BEATA POLACZEK, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Batko. Zalecane szkolenia w spółce Integra Consulting