Ćwiczenia z zarządzania – wytyczne do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Andragogika i Symulacje Integracyjne dopuszczamy tu przedstawione zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • symulacja edukacyjna : „Życie kulturalne pierwszych Słowian na Półwyspie Bałkańskim” oraz „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • zabawa kreatywna : „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej” i „Świete drogi Europy”
  • zabawa komunikacyjna – „Tro Breizh – szlakiem siedmiu świętych” i Zespołowe Gry Szkoleniowe Organizowane Dla Kierowników Projektów oraz „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej”
  • zabawa biznesowa – „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Detekcja treści i funkcjonalności” oraz „Romantyzm i „przeklęte pytania” (na studium przypadku dostępnych utworów G. G. Byrona i A. Malczewskiego).”
  • zabawa kreatywna : „Unia Europejska i jej polityka w walce z terroryzmem” i „Wojna w mediach narzędziem walk gigantów”
  • zabawa decyzyjna – „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.” oraz „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)”
  • zabawa menedżerska – „Kultura narodu i mniejszości narodowych Republiki Macedonii” oraz „”Na ziemi syberyjskiej… ” (Wątek łagrowy w literaturze XX wieku”
  • zabawa kreatywna – „Terroryzm nacjonalistyczny na studium przypadku Irlandzkiej Armii Republikańskiej” i „Bułgarzy w ocenie własnej i w oczach Polsków”
  • gra strategiczna – „Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku” i „Zaćmienie Słońca i Księżyca”