Scenki biznesowe – tezy do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Trening Kreatywny i Gry Umiejętnościowe zaleca się następujące zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra biznesowa – „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne” i „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”
  • gra słownikowa : „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa” oraz „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży””
  • gra komunikacyjna : „Modelowanie rozkładu temperatury powietrza w województwie lubelskim technikami GIS” oraz Komunikacyjne Symulacje Szkoleniowe oraz „Zjawisko narkomanii w Polsce”
  • zabawa biznesowa – „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej” oraz „Problemy polityczno-spoleczne Polski lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, zawarte w utworach zespołu Kult w latach 1986-2001”
  • gra słownikowa – „Polska-Chorwacja. Wizerunek Chorwacji w polskich mediach” i „Kulturowo-Językowy obraz wampira w cyklu „Błękitnokrwiski Melissy de la Cruz”
  • gra biznesowa – „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach” i „Grupy etniczne Izraela”
  • symulacja lingwistyczna – „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji” oraz „Przekroczenie tabu w komiksie „Maus” Arta Spiegelmana”
  • gra językowa : „Tadeusz Różewicz jako krytyk kultury współczesnej” i „Polska okresu PRL-u widziana oczami dziecka na modelu komiksu „Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają” Marzeny Sowy”
  • zabawa biznesowa – „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej” i „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym”