Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Aktualności – weryfikacja – Szkolenie TrenerskieNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Wykładowców Sprzedaży:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a potem przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj tematów.

Wiodącym elementem pracy winien być moduł podstawowe szkolenia z zarządzania

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Psychologia sprzedaży
 • Szkolenie okresowe bhp dla wszytskich grup zawodowych: pracodawców i pracowników
 • Zawsze na czas – interdyscyplinarne warsztaty
 • Przewodzenie zespołom jako sztuka wydobywania tego co najlepsze z zespołów poprzez motywowanie i inspirowanie


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • „STOWARZYSZENIE PERSONA NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Z SIEDZIBĄ
 • STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE NA RZECZ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU
 • FUNDACJA „ŚWIAT NA TAK”
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ZATOKA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZDOLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY IM. A. GOŁĄBA
 • OTWOCKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE „KLUB ABSTYNENTA PANACEUM”
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KOSZALIŃSKIEJ WĄSKOTORÓWKI
 • MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
 • „FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – NASZYJNIK PÓŁNOCY”
 • FUNDACJA „GDYŃSKI MOST NADZIEI”
 • EMMAUS
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA ŁAŃCUTA
 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH – EFFP POLSKA
 • STOWARZYSZENIE KOBIETY KWIATY KOCIEWIA
 • SAMARYTANIN FUNDACJA ONKOLOGICZNO – HOSPICYJNA