Dotacje na szkolenia zamknięte


Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Świętokrzyski Program Strukturalny” do ostatniego etapu zaakceptowano następujące programy:

 • wypracowanie zdalnego serwisu ze zintegrowanymi aplikacjami wspomagającymi podejmowanie decyzji inwestycyjnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – szkolenia z asertywności
 • Konferencje Dla Kierowników – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie platformy cyfrowej obsługującej konsultacje społeczne prowadzone przez instytucje publiczne i firmy procesowe dla obywateli – treningi pracownicze
 • wypracowanie portalu dla sportowców i kibiców oferującego możliwość zamieszczania zdjęć z imprez sportowych oraz dokonywania ich sprzedaży i pozyskanieu – szkolenia negocjacyjne
 • wypracowanie serwisu eksperckiego z oprojektowaniem analitycznym dla finansistów – szkolenia zamkniete
 • stworzenie wortalu informacyjnego, portalu społecznościowego oraz systemu dystrybucji publikacji dla użytkowników metodyki e-papieru – treningi HR
 • wzrost konkurencyjności Firmy JOONGPOL oraz partnerów biznesowych w związku z uruchomieniem rozwiązania informatycznego B2B – treningi z konfliktów
 • zoptymalizowanie wielkości importu firmy Kinga – warsztaty z przywództwa
 • „Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywno-reaktywnych” – treningi z przywództwa
 • Badania i skok technologiczny innowacyjnych procesów pomiarowych w ochronie środowiska – szkolenia miekkie
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – szkolenia z przywództwa
 • BreastLife – warsztaty z przywództwa
 • Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej – szkolenia interpersonalne
 • Depresja – mechanizmy – terapia – warsztaty miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych maszyn dla przemysłu tytoniowego – szkolenia interpersonalne
 • zdigitalizowana struktura wymiany rejestrów pomiędzy biurami nieruchomości – warsztaty firmowe