Symulacje kreatywne – problematyka do egzaminu


Zawiadamiamy iż na studiach Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe dopuszczamy następujące zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • symulacja językowa – „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House”” oraz „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje”
  • gra decyzyjna : „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu” oraz „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka””
  • zabawa menedżerska : „Kościół katolicki św. Trójcy w Strzelnie i cerkiew prawosławna Św. Michała Archanioła w Ciechocinku” oraz Doktoranckie Symulacje Menedżerskie oraz „Opady atmosferyczne na Roztoczu”
  • zabawa zespołowa : „Kobieta, mężczyzna i płeć w twórczości Pedro Almodóvara” i „Manipulacja i perswazja w prasie młodzieżowej”
  • gra menedżerska : „Protestantyzm w Polsce i na Bałkanach” i „Rzeczywistość wirtualna, a problem zagubionej tożsamości”
  • symulacja biznesowa – „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji” oraz „Turcy w Niemczech-od Gastarbeitera do pełni praw obywatelskich”
  • symulacja słownikowa – „Relacje polsko-rosyjskie. Badanie stereotypów i uprzedzeń” i „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej”
  • symulacja lingwistyczna : „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu” oraz „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii”
  • gra słownikowa : „Oferta wycieczki po obiektach kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie” i „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)”