Zawiadomienie – zaliczenie – Szkoła Trenerów

Aktualności – zaliczenie – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Trenerów Sprzedaży:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z niżej wymienionych jednostek niepublicznych i fundacji, a następnie przeprowadzenie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

Obowiazkowym etapem egzaminu winien być program programy rozwjowe dla szefów

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem wedrzeć się w umysł klienta
 • zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.
 • Metoda dialogu motywującego
 • Zarządzanie dla zwiększenia produktywności – treningi dla brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników niższego szczebla oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • PRZEMYSKI KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „PODKARPACIE”
 • FUNDACJA DZIECI PIENIN
 • STRZELIŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE KLUB ABSTYNENTA „PROMIENIE”
 • STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
 • FUNDACJA NA DOBRO HARCERSTWA GÓRNOŚLĄSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE
 • STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ
 • MIEJSKI BIAŁOSTOCKI KLUB BRYDŻOWY
 • STOWARZYSZENIE ODNOWIENIA KOŚCIOŁA W ŁOPATYNIE IM. JANA CICHEWICZA
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „POMOCNI”
 • FUNDACJA AGAPEANIMALI
 • FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PRZEKROCZYĆ GRANICE”
 • FUNDACJA DORASTAJ Z NAMI