Rekomendacje – firmy szkoleniowe z komunikacji – Consulting Partners

Baza zgłoszonych wniosków w ramach dotacji Niemieckiego Grantu Rozwojowego:

  • 5/Y/OPOLSKIE-, Wysoce zaawansowana linia technologiczna do modyfikacji termoplastycznych tworzyw sztucznych na bazie materiałów z recyklingu odpadów poprodukcyjnych pochodzących z sektora automotive oraz branży AGD i E8/Z/MAŁOPOLSKIEE, przeznaczona do otrzymywania specjalistycznych mieszanek o szerokim zakresie właściwości i zastosowań aplikacyjnych w postaci recompoundów oraz compoundów., DREWNEX RECYCLING PLASTICS PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ I S-KA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • A3/K/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Zakup urządzeń produkcyjnych niezbędnych do uruchomienia seryjnej produkcji innowacyjnego polimerowego stelaża gondoli wózków dziecięcych, Firma Wielobranżowa „Klimek-Plast” Arkadiusz Klimek, Dla tego projektu przyznano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Akademia przygoda
  • 7/B/PODLASKIE-, wdrożenie innowacyjnego systemu silosów zarządzanego komputerowo do masowej produkcji pieczywa., Piekarnia „BREL” S.C. Froś Grzegorz, Froś Katarzyna, Dla tego projektu zaakceptowano dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Piotr Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Homo Creatore
  • 7/M/LUBELSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnych metod leczenia ortodontycznego prowadzących do rozszerzenia zakresu usług, NZOZ SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA ORTODONTYCZNA Katarzyna Becker, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Herra. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 0/B/PODLASKIE-, Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie zasadniczych zmian w procesie produkcji wyrobów kulistych, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE”YABRA” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Progress project
  • G9/R/PODKARPACKIE-, wprowadzenie na rynek nowej wersji innowacyjnego systemu IRF. , ABI SERWKOM SA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Schenk Institute
  • 2/H/PODKARPACKIE-, Innowacje kluczem do sukcesu, czyli ekonomizacja innowacyjnej technologii wytwarzania elementów protetyki dentystycznej z zastosowaniem pięcioosiowego centrum frezarskiego CNC, MEDEOR-DENT, PRACOWNIA PROTETYCZNA KAZIMIERA LIDUK, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia w firmie Profess