Zabawy Team Building – Drugi Panel


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji uprzejmie dziękują ze strony Rady Wyonawczej za czas poświęcony na mecenat naukowy – podpisano: Arnold Gwóźdź, Andrzej Czachor, Mateusz Dzwonkowski i Emanuel Michalski

  • Imponderabilia Teatralne III Granice Sztuki
  • Ósmy Kongres Doradców sektora NGO Szkolenia Biznesowe
  • ZASADA INFORMACJI FORMALNEJ A RZETELNOŚĆ PROCESU KARNEGO
  • Być jak Byrscy. Pedagogika jak również pedagogika teatralna, teatroterapia
  • Kultura książki w humanistyce współczesnej. Kongres Planarny team building z okazji Jubileuszu 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej a także Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Dydaktyczno-Branżowa nt.:”Diagnostyka turystyki w województwie wielkopolskim”
  • „Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze”. (IKSI współorganizator)
  • Wrocławskie Spotkanie team building Karnoprocesowe: rewolucyjne spojrzenie na model zakazów dowodowych w polskim procesie karnym / Wroclaw Seminar in Criminal Procedure: The new view of the model prohibitions evidence in the Polish criminal process
  • Studenckie Dni Jakości pt. „Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju „
  • Jama brzuszna – MYŚLĘ, więc RÓŻNICUJĘ
  • V Szkolenie biznesowe ekspertów ,,ROZWÓJ”, w ramach Narodowego Programu Leśnego: ,,Lasy oraz gospodarka leśna w kulturze oraz dziedzictwie narodowym”
  • TEKA II (Teologiczno-Etnograficzna Konferencja Akademicka): Człowiek – ciało oraz duch
  • Kursokonferecja HR team building Inżynierii Powierzchni INPO 2014
  • Medycyna naturalna w leczeniu a także profilaktyce nowotworów